Spelenderwijs bezig met een periodedoel

Spelenderwijs bezig met een periodedoel

We werken met periodedoelen. Kinderen krijgen zo meer zicht op wat zij leren over een langere periode. Hier oefenen we op verschillende manieren mee. Zoals via een spelletje. naast het goed leren schrijven van woorden, leren we zo ook omgaan met winst en verlies.