Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool Dalton Fredericus focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Het onderwijs is gericht op de groei naar volwassenheid. Op onze school wordt daarom het onderwijs vormgegeven vanuit de kernwaarden van Dalton. Sociale emotionele vorming, creativiteit, bewegingsvorming, actief burgerschap en culturele ervaringen zijn belangrijke onderdelen van ons onderwijs.


Wij willen een open school zijn, waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Wij dragen zorg voor een gemoedelijke, veilige en ordelijke sfeer. Deze elementen zorgen ervoor dat, naast persoonlijke aandacht en kwalitatief goed onderwijs, elk kind zich zo volledig en harmonieus mogelijk kan ontwikkelen.


Toekomstgericht Daltononderwijs:

 • Onze school is een daltonschool. Wij leiden kinderen op tot goed functionerende burgers in een democratische samenleving
 • Wij werken vanuit de kernwaarden van Dalton
 • Op onze school zijn in de doorgaande lijnen de 6 dalton kernwaarden (vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging) zichtbaar en handelen we hiernaar, zowel binnen als buiten school
 • Onze school stimuleert kinderen om steeds meer eigenaar te worden van het eigen leerproces. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van leerlingportfolio’s en doelenboekjes. Hiermee geven we kinderen inzicht en bieden hen sturing in het maken van keuzes die passen bij hun eigen ontwikkeling.

Onderwijs op maat:

 • Op onze school is de basiskwaliteit op orde
 • Op onze school sluiten wij aan op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling binnen de kaders van ons onderwijsaanbod
 • Op onze school werken wij vanuit leerlijnen en zetten verschillende middelen in om de leerling de leerstof eigen te laten maken en om hierin te differentiëren

Samen maken wij de school:

 • Onze school staat niet op zichzelf, maar zijn wij onderdeel van een dorp, regio en stichting. Hier handelen wij naar
 • Wij zien ouders en leerlingen als partners en betrekken hen bij de ontwikkeling van de leerling en de school. Samen maken wij de school!
 • Onze school werkt nauw samen met de instanties die ons van dienst kunnen zijn om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen
 • Op onze school werken wij met elkaar samen vanuit wederzijds respect en vertrouwen